Selecteer een pagina

De laatste tijd gaat er veel aandacht uit naar leefstijl en andere veel gebruikte termen als healthy ageing, longevity, gezond en vitaal ouder worden en leefstijl als medicijn.

Leefstijl is een parapluterm voor al het gedrag dat invloed op de gezondheid heeft. Er zijn twee belangrijke uitdagingen om de groei van het aantal chronische zieke mensen om te buigen.

1. Een grote groep mensen heeft géén idee wat wel en niet gezond is. Deze mensen missen een basis over gezondheid en moeten kennis bijgebracht worden. En vervolgens de juiste begeleiding zoals omschreven bij punt 2.
2. Een groep Nederlanders is al aardig bekend met de gezondheidsfactoren en weten in grote lijnen wel wat ze moeten doen, maar ze doen het niet of ze kunnen het niet volhouden.
Naast een update van de kennis heeft deze groep begeleiding nodig bij het aanleren van vaardigheden en hoe ze hun nieuwe leefstijl kunnen volhouden. De coach moet verder gaan dan motiveren. Het gaat hier vooral om het aanleren van zelf management inclusief emotiemanagement.